Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín

IČ: 00849910, DIČ: CZ00849910
U Bašty 613/4, 748 01, Hlučín

Telefon: 595 041 198, 731 636 387
Fax: 595 041 216
Email: zushlucin@volny.cz
 
Ředitel: Bc. Jan Huszár, DiS.
Telefon: 734 682 238
Email: zus.hlu.reditel@seznam.cz
 
Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Kozel
Telefon: 730 166 733
Email: zus.hlu.zastupce@seznam.cz

Izus

Kraj

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2016/2017

ŠVP

Opatření ředitele - školné

Školní řád

Stránky jsou ve vývoji