II. koncert klavírního oddělení

II. koncert klavírního oddělení

  • 29. 02. 2024
Gallery ii. koncert klavi rni ho odde leni  web

Můžete se s námi těšit na druhý ze série koncertů klavírního oddělení školy, uskuteční se 29. 2. 2024. Srdečně zveme!