Taneční obor

Taneční obor

Fotogalerie               Videogalerie


 

Charakteristika tanečního oboru:

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí, je vyučován v nových a moderních prostorách v Hlučíně na Mírovém náměstí 19/18. Žáci zde mají k dispozici veškeré možné myslitelné vybavení a zázemí, které je nutné pro výuku tanečního oboru. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření, nebo v povoláních, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance vhodným předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.

Tanec je jako neverbální vyjadřovací prostředek rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a proměnlivým ve formě i obsahu. Současně má však přísný řád, jehož osvojení a respektování je podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito požadavky rozvíjí správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.

Výuka tanečního oboru se člení na přípravné studium, na které navazuje I. a II. stupeň základního studia a na základní studium I. a II. stupně. II. stupeň se dále dělí na studijní zaměření Klasický tanec a na studijní zaměření Taneční praxe.