Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Fotogalerie               Videogalerie


 

Charakteristika výtvarného oboru:

Výuka výtvarného oboru probíhá na kmenové škole na zámku v Hlučíně a na pobočkách v Šilheřovicích, Hati, Píšti a Dolním Benešově, kde výuka probíhá dle zájmu a počtu žáků. Je vedena  čtyřmi aprobovanými pedagogy.

Paní učitelka Liana Janíková se zaměřuje na výuku ve výtvarných řadách, kdy je výtvarné téma postupně rozvíjeno do menších, na sebe navazujících námětů, s cílem předat žákům rozsáhlejší informace o daném tématu. Její vyučovací program je také rozšířen o výuku keramiky a modelování. Paní Mgr. Libuše Marková vyučuje skupinku malých dětí v klasických vizuálních technikách. Pan učitel Vladimír Harman se kromě všeobecné přípravy věnuje klasickým kresebným a grafickým technikám. Paní Mgr. Helena Hantkeová vyučuje ve výtvarných projektech a řadách, spolupracuje na projektech s učiteli a dětmi z jiných oborů. Výtvarný projekt dlouhodobě zkoumá okruhy námětů z oblastí různých kultur, historie, ekologie, umění a dalších.

Děti v naší škole pracují v malých skupinkách v počtu do patnácti žáků, což umožňuje individuální přístup při výchově a vzdělávání. Žáci mají k dispozici dobře vybavené třídy vhodné pro práci s klasickými i netradičními výtvarnými technikami. O zaměření vyučujícího a na výslednou činnost žáků se můžete přesvědčit na těchto stránkách.

Výuka probíhá ve dvou stupních pro žáky mladšího a staršího školního věku. Po dvou přípravných ročnících navazuje cyklus sedmiletého studia prvního stupně a čtyřletého studia druhého stupně. Tyto jsou ukončeny samostatnou absolventskou prací studenta. Do studia je možné vstoupit v kterémkoliv věku žáka, přičemž o zařazení rozhodne vyučující.  Vedeme také malou třídu vyučování pro dospělé. Připravujeme studenty na talentové zkoušky pro školy s uměleckým zaměřením.