Výtvarný obor

Výtvarný obor

Fotogalerie


 

Charakteristika výtvarného oboru:

Výuka výtvarného oboru probíhá v prostorách hlučínského zámku a na pobočkách v Hati, Píšti a Dolním Benešově. Výuka je vedena třemi aprobovanými pedagogy. Paní učitelka Liana Janíková, vedoucí oboru, se zaměřuje na výuku ve výtvarných řadách, kdy je výtvarné téma postupně rozvíjeno do menších, na sebe navazujících námětů, s cílem předat žákům rozsáhlejší informace o daném tématu. Její vyučovací program je také rozšířen o výuku keramiky a modelování. Pan učitel Vladimír Harman se kromě všeobecné přípravy věnuje klasickým kresebným a grafickým technikám. Pan učitel MgA. Marek Hruška vyučuje ve výtvarných projektech a řadách napříč klasickými i moderními výtvarnými disciplínami. Jeho specializací je grafický design, se svými žáky také experimentuje s technikami tradiční animace.

 

Žáci v naší škole pracují ve skupinkách v počtu do patnácti žáků, což umožňuje individuální přístup při výchově a vzdělávání. Žáci mají k dispozici velice dobře vybavené třídy vhodné pro práci s klasickými i netradičními výtvarnými technikami. O zaměření vyučujícího a na výslednou činnost žáků se můžete přesvědčit na těchto stránkách.

 

Výuka probíhá ve dvou stupních pro žáky mladšího a staršího školního věku. Po dvou přípravných ročnících navazuje cyklus sedmiletého studia prvního stupně a čtyřletého studia druhého stupně. Tyto jsou ukončeny samostatnou absolventskou prací studenta. Do studia je možné vstoupit v kterémkoliv věku žáka - nejdříve však od 5let, přičemž o zařazení rozhodne vyučující na základě vykonané talentové zkoušky. 

 

Připravujeme rovněž studenty na talentové zkoušky pro školy s uměleckým zaměřením.

 

Vedeme také výtvarné workshopy pro dospělé, v případě zájmu o více informací nás kontaktujte na info@zus-hlucin.cz nebo marek.hruska@zus-hlucin.cz