Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor

Fotogalerie               Videogalerie


 

Charakteristika literárně dramatického oboru:

Studium literárně dramatického oboru poskytuje žákům základní vzdělání v oblasti dramatického umění. Je založeno na metodách výchovné dramatiky a základních principech a postupech dramatu a divadla. Jde o obor syntetizující, který pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění, například hudebního, tanečního, výtvarného a literárního.

Výchovná dramatika prostřednictvím dramatických her a improvizací pracuje se zážitky a emocemi, rozvíjí tvořivost, komunikativní a kooperační schopnosti. Působí na celistvý osobnostní vývoj a připravuje tak žáky na různé životní situace.

Základní pravidla divadelní tvorby pak děti učí schopnosti porozumět metaforickému jazyku divadla a literatury.  Vzděláváním v literárně dramatickém oboru získávají žáci nejen předpoklady pro další studium v tomto oboru, ale i pro jiná povolání, ve kterých uplatní schopnost aktivní komunikace, vysoké míry empatie, tvořivosti, veřejného vystupování a týmové spolupráce.

Studium je realizováno na dvou stupních. První stupeň je 7letý, druhý stupeň 4letý.