Hudební obor

Hudební obor

Fotogalerie               Videogalerie


 

Charakteristika hudebního oboru:

Cílem výuky na naší škole je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium, základy odborného vzdělání , které mohou uplatnit ve svém životě jako hudební amatéři nebo budoucí profesionálové.

 

Studium je rozděleno do tří fází:

 

  1. PŘÍPRAVNÉ STUDIUM, do kterého jsou přijímáni žáci pěti až sedmiletí
  2. PRVNÍ STUPEŇ, zde jsou přijímáni žáci sedmi až čtrnáctiletí
  3. DRUHÝ STUPEŇ,  je určen žákům od čtrnácti do osmnácti let

 

V prvním stupni jsou žáci vedeni ke zvládnutí technických a výrazových prostředků nástroje (hlasu), a to tak, aby je mohli využít k vyjádření hudebních myšlenek v interpretaci přiměřených sólových  a komorních skladeb. Od 4. ročníku I. stupně si žáci hudebního oboru volí  jeden z nabízených volitelných předmětů určených učebním plánem konkrétního studijního zaměření. Žáci si tak mohou vybrat z předmětů zaměřených na práci v kolektivu, která je realizována v komorních uskupeních, souborech, orchestrech a sborech nebo si prohloubit své znalosti v Hudební teorii, Interpretačním semináři či získat základy pro hru z listu a improvizaci v Hudební praxi. Druhý stupeň vede žáky k umělecké samostatnosti a vybavuje je takovými technickými  a hudebními znalostmi, které umožňují stylově čistou interpretaci přiměřeně náročných skladeb sólových a komorních. Žáci se setkávají s uplatněním v hudbě různých stylů a žánrů. Žáci, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně mohou navštěvovat jednoleté přípravné studium ke vzdělávání  v základním studiu II. stupně. Pro starší zájemce o studium na naší škole (od 19let), nabízíme studium pro dospělé, a to, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, dle podmínek školy.