OP JAK

OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský

 

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o. realizuje projekt "Šablony I - Jan Ámos Komenský pro ZUŠ Hlučín"

 

Název projektu dle MS2021+: Jan Ámos Komenský pro ZUŠ Hlučín

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001431

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025

Doba trvání projektu: 36 měsíců

 

Účel dotace:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkulzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin