Podzimní žákovský koncert

Podzimní žákovský koncert

  • 11. 11. 2021
Gallery koncerty 2021 podzimnihq 2 1

Dobrý den, srdečně Vás zveme na Podzimní žákovský koncert, který se bude konat dne 11. 11. 2021 v 17:00 v Koncertním sále školy.

Vzhledem k aktuálním nařízením a epidemiologické situaci Vás žádáme o dodržení těchto náležitostí:

V prostorech s kapacitou do 3000 diváků, kde je přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, 
  • negativní RAT antigenní test starý nejvýše 24 hodin,
  • negativní výsledek samotestu absolvovaného na místě, 
  • potvrzení poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
  • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání koncertu,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Děkujeme, těšíme se na Vás!