spolupráce s Ratibořským centrem kultury

spolupráce s Ratibořským centrem kultury

  • 05. 10. 2023
Gallery 386995953 1049097879780416 7930290134141192549 n

Euroregion Silesia - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry uhonorował Raciborskie Centrum Kultury podczas Gali Funduszu Mikroprojektów (perspektywa finansowa 2014-2020). 18 września 2023 roku, w Bohumínie w zabytkowy hotelu Pod Zeleným dubem wręczono statuetki najbardziej aktywnym gminom, stowarzyszeniom,placówkom oświatowym i instytucjom kultury.

Brane były pod uwagę wartości pozyskanych środków z EFRR w całej polskiej części Euroregionu Silesia. Warto zaznaczyć, że jest to obszar aż 22 gmin, w tym miasta Racibórz, Wodzisław Śląski i Pszów. RCK zdobył I miejsce jako „Najbardziej aktywna instytucja kultury”, a na sukces ten złożyły się cztery duże projekty: „ALLchemia – nauka, sztuka, zabawa”, „Po drugiej stronie lustra”, „Zaklęty łabędź”, „Kolory życia - Zaklęci w filmie”.

Ich łączna wartość to: 95 445,69 EURO, czyli niemal 450 000,00 złotych

Żadne transgraniczne działanie nie jest możliwe współpracy, w tych przedsięwzięciach partnerami Raciborskiego Centrum Kultury byli: Město Kravaře, Gmina Rudnik, ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, Slezské divadlo Opava.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1049097766447094&set=pcb.1049097869780417