Muzikál - Video galerie

Big thumb hqdefault Záznam z 2. premiéry

Záznam 2. premiéry muzikálu Kouzelný dopis, která se uskutečnila dne 18. 2. 2023 v 18 hodin v kulturním domě v Hlučíně.

Big thumb hqdefault Tralier - muzikál

Srdečně Vás zveme na premiéry muzikálu Kouzelný dopis.

16. a 18. února 2023, 18.00, KD Hlučín vstupenky: https://www.smsticket.cz/skupiny/502-...

Muzikál vzniká k 70. výročí založení ZUŠ P. J. Vejvanovského v Hlučíně. V tomto školním roce slaví naše škola 70. výročí svého založení a vzdělávání dětí v uměleckých oborech. K oslavě tohoto milníku připravuje celá ZUŠ se zapojením pedagogů, žáků, absolventů, dalších zaměstnanců školy a hostů velký projekt, který vyvrcholí 16. února 2023.

Tím bude vlastní muzikál nesoucí název Kouzelný dopis. V rámci celého projektu se představí všechny obory. Řada žáků hudebního oboru bude hrát v orchestru doprovázející celé představení, na scéně se předvedou jak žáci tanečního a literárně dramatického oboru, tak sólisté ze sboru a z řad pedagogů.

V hlavních rolích uvidíte například Pavla Kozla, Simonu Mrázovou, Kateřinu Špačkovou či Lumíra Olšovského. Výtvarný obor uvede v den premiéry svou vernisáž obrazů a scénických návrhů na téma muzikálu ve foyer kulturního domu. Chceme vás srdečně pozvat na kouzelný příběh, který vypráví o šťastné náhodě a velkém úsilí, díky kterému můžeme již 70. let umělecky vzdělávat děti a mládež na Hlučínsku.

Premiéry muzikálu budou 16. a 18. února 2023 v Kulturním domě v Hlučíně. Budeme se na vás těšit!